فهرست تازه های پورتال

مشاوره/ با سلام استاد من يك حسابدار تازه كار هستم كه مسئوليت حسابداري يك شركت پيمانكاري را قبول كردم ولي از نحوه صحت و درستي ثبتهايم و تعريف حسابهايم مطمئن نيستم آيا شما فرصت رسيدگي وكنترل ثبتهاي روزنامه و تعريف حسابهاي مرا داريد تا كپي ثبتها را برايتان ارسال كنم و من فرصت زيادي ندارم وتا به حال هم كار دفتر نويسي راانجام ندادم بعلت ترس از اشتباهات احتماليم آيا مرا راهنمايي مي كند؟
با سلام استاد من يك حسابدار تازه كار هستم كه مسئوليت حسابداري يك شركت پيمانكاري را قبول كردم ولي از نحوه صحت و درستي ثبتهايم و تعريف حسابهايم مطمئن نيستم آيا شما فرصت رسيدگي وكنترل ثبتهاي روزنامه و تعريف حسابهاي مرا داريد تا كپي ثبتها را برايتان ارسال كنم و من فرصت زيادي ندارم وتا به حال هم كار دفتر نويسي راانجام ندادم بعلت ترس از اشتباهات احتماليم آيا مرا راهنمايي مي كند؟
تاريخ ثبت: 23/03/1394        آخرين مشاهده: 29/03/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ با سلام و اتحرام پدرم سال 1359 سرقفلي مغازه‌اي را خريدند و در اجاره نامه‌اي كه با مالك وقت امضا كردند، فعاليت داروخانه اجازه داده شد. اما بدليل مشكلات اداري براي اخذ مجوز با هماهنگي مالك مزبور شغل را به فروشگاه چيني و بلور و لوستر تغيير دادند كه هم اكنون ما از توافق ميان پدرم كه فوت كرده اند و مالك قبلي كه ايشان نيز فوت كرده اند نوشته‌اي در دست نداريم. زيرا بخشي از مدارك پدر در جريان سرقت از منزل ايشان مفقود شده است. ولي از ابتداي سال 1360 تاكنون، با وجود زنده بودن مالك قبلي، فعاليت مغازه به فروش چيني و بلور و لوستر اختصاص داده شده. سال 1381 وارثين مالك قبلي ملك را به فرد ديگري ميفروشند. اما در جريان فروش مشكلاتي بوجود مي‌آيد كه تا زمان و نقل و انتقال شش دانگ ملك حدود 12 سال زمان ميبرد. بطوريكه سال 86، پنج و نيم دانگ آن به مالك جديد منتقب مي شود و مابقي در اواخر سال93 انتقال مي يابد. تا سال 86 مطابق با اجاره نامه‌اي كه بين پدرمان و مالك قبلي وجود داشت، مبلغ اجاره به مالك قبلي و بعد از فوت وي وارثين ايشان داده ميشد. اما بعد از بلاتكليفي در صاحب اصلي ملك، پرداخت مالل‌الاجاره از طرف پدر متوقف ميشود. سپس وارثين به دادگاه شكايت مي كنند، كه بدليل بلاتكليفي صاحب ملك و مطابق نظر دادگاه مقرر ميشود مبلغ اجاره به حساب دولت واريز شود. حال مالك جديد مدعي است كه شما بيخود كرده‌ايد مال‌الاجاره ره به حساب دولت ريخته ايد و ضمنا آنچه را هم كه در مدت تصاحب پنج و نيم دانگ به وارثين داده‌ايد، برويد از وي شكايت كنيد و بگيريد و به من بدهيد. ضمنا درست است كه در سال 85 مبلغ به 100هزار تومان افزايش داده شده اما من الان آن را قبول ندارم و بايد به يك ميليون افزايش دهيد. حال اين سوالات مطرح است: 1-آيا مالم جديد ميتواند بدون مدرك و تنها به استناد اجاره نامه‌اي كه بين پدرمان و مالك قبلي منعقد شده كه بايد اينجا داروخانه شود، فروشگاه چيني و بلور را داروخانه كنيم؟ در صورتي كه قبل از انتقال مالكيت ملك از صاحب قبلي به مالك جديد، مغازه به فروش چيني و بلور اختصاص داشته است و مالك قبلي و وارثين وي كاملا در جريان بوده. 2-آيا مالك جديد ميتواند از ما بخواهد در مدت دعواي حقوقي بين ايشان با وارثين قبلي كه ما به استناد عدم صدور سند شش دانگ به نام مالك جديد، مبلغ اجاره را به نماينده وارثين ميداديم، حال برويم از وي بگيريم و به مالك جديد بدهيم؟ 3-آيا مالك جديد ميتواند ناگهان مبلغ اجاره را از 100هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش دهد؟
تاريخ ثبت: 09/03/1394        آخرين مشاهده: 21/03/1394        تعداد مشاهده: 1

مشاوره/ با سلام من شركت با مسوليت محدود را داشتم و الان ميخواهم تبديل به سهامي خاص كنم سوال اين است كه موضوع كار واردات تجهزات مخابراتي است و از طرفي هم در خال وارد كردن تجهيزات پزشكي هستم اين مجوزها چگونه بايد تهيه شود و شرايط ان چه ميباشد
با سلام من شركت با مسوليت محدود را داشتم و الان ميخواهم تبديل به سهامي خاص كنم سوال اين است كه موضوع كار واردات تجهزات مخابراتي است و از طرفي هم در خال وارد كردن تجهيزات پزشكي هستم اين مجوزها چگونه بايد تهيه شود و شرايط ان چه ميباشد
تاريخ ثبت: 09/03/1394        آخرين مشاهده: 25/03/1394        تعداد مشاهده: 3

مشاوره/ سلام بنده يك شركت سال 84 به ثبت رساندم و هيچگونه مراجعه به دارايي نداشتم در ان موقع حتي به دارايي هم شركت نكرده تا حوزه دارايي را مشخص كنم . الان ميخواهم اين شركت را فعال كنم . پيشنهاد يا توصيه شما چيست ايا اين شركت فعال شود يا اينكه اين شركت منجل شود . و مراحل ان چه ميباشد
سلام بنده يك شركت سال 84 به ثبت رساندم و هيچگونه مراجعه به دارايي نداشتم در ان موقع حتي به دارايي هم شركت نكرده تا حوزه دارايي را مشخص كنم . الان ميخواهم اين شركت را فعال كنم . پيشنهاد يا توصيه شما چيست ايا اين شركت فعال شود يا اينكه اين شركت منجل شود . و مراحل ان چه ميباشد
تاريخ ثبت: 29/02/1394        آخرين مشاهده: 08/03/1394        تعداد مشاهده: 3

مشاوره/ با سلام آيا پس از خاتمه همكاري با شخص همكار و دريافت بيمه بيكاري از جانب وي اولا - امكان انعقاد قرارداد مشاوره اي با وي وجود دارد؟ ثانيا- آيا كارفرما موظف به بيمه نمودن همكار در قراردادهاي مشاوره اي ميباشد؟ و اگر بلي ميزان حق بيمه ي قراردادهاي مشاوره اي چقدر است؟ با تشكر
با سلام آيا پس از خاتمه همكاري با شخص همكار و دريافت بيمه بيكاري از جانب وي اولا - امكان انعقاد قرارداد مشاوره اي با وي وجود دارد؟ ثانيا- آيا كارفرما موظف به بيمه نمودن همكار در قراردادهاي مشاوره اي ميباشد؟ و اگر بلي ميزان حق بيمه ي قراردادهاي مشاوره اي چقدر است؟ با تشكر
تاريخ ثبت: 21/02/1394        آخرين مشاهده: 02/03/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ ضمن عرض سلام وخسته نباشيد خدمت شمااستاد بزرگوار درمورد ثبت مفاصاحساب بامشكل مواجه شدم مبلغ مفاصاحساب زماني كه از پيش پرداخت بيمه طي صورت وضعيتهاي ارائه شده وبيمه پرداختي طي ليستهاي بيمه هرماه بيشتر ياكمتر باشد چگونه ثبت مي شود باتشكراز راهنمايي شما استاد گرامي
ضمن عرض سلام وخسته نباشيد خدمت شمااستاد بزرگوار درمورد ثبت مفاصاحساب بامشكل مواجه شدم مبلغ مفاصاحساب زماني كه از پيش پرداخت بيمه طي صورت وضعيتهاي ارائه شده وبيمه پرداختي طي ليستهاي بيمه هرماه بيشتر ياكمتر باشد چگونه ثبت مي شود باتشكراز راهنمايي شما استاد گرامي
تاريخ ثبت: 17/02/1394        آخرين مشاهده: 20/02/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ باسلام درزمان اخذ مفاصاحساب هزينه بيمه بدهكار مي شود وبانك بستانكار مي شود اماقبل از اين ما پيش پرداخت بيمه را طي صورت وضعيت تأييد شده ارسالي بدهكار كرديم وطي ليست بيمه هاي هرماه كاركنان كه براي تأمين اجتماعي رد ميشد بيمه پرداختني رابستانكار كرديم حال اگر مبلغ مفاصاحساب از جمع پيش پرداختها وبيمه پرداختني بيشتر ياكمتر شود چگونه ثبت ميشودوثبت اصلاحي پيش پرداخت و بيمه پرداختني وهزينه بيمه طي مفاصاحساب چگونه خواهد شد باتشكر از راهنمايي شمااستاد گرامي
باسلام درزمان اخذ مفاصاحساب هزينه بيمه بدهكار مي شود وبانك بستانكار مي شود اماقبل از اين ما پيش پرداخت بيمه را طي صورت وضعيت تأييد شده ارسالي بدهكار كرديم وطي ليست بيمه هاي هرماه كاركنان كه براي تأمين اجتماعي رد ميشد بيمه پرداختني رابستانكار كرديم حال اگر مبلغ مفاصاحساب از جمع پيش پرداختها وبيمه پرداختني بيشتر ياكمتر شود چگونه ثبت ميشودوثبت اصلاحي پيش پرداخت و بيمه پرداختني وهزينه بيمه طي مفاصاحساب چگونه خواهد شد باتشكر از راهنمايي شمااستاد گرامي
تاريخ ثبت: 17/02/1394        آخرين مشاهده: 20/02/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ اسامي اعضاي شوراي عالي دوره ششم جامعه حسابداران رسمي ايران چه كساني هستند.
اسامي اعضاي شوراي عالي دوره ششم جامعه حسابداران رسمي ايران چه كساني هستند.
تاريخ ثبت: 15/02/1394        آخرين مشاهده: 15/02/1394        تعداد مشاهده: 0

مشاوره/ سلام و خسته نباشيد بنده طي 1 ماه اخير در يك شركت سرمايه گذاري با عنوان كارشناس مشغول به كار شده ام، پروژه اين شركت در حال بارگذاري بوده و هنوز به مرحله اجرا نرسيده و موضوع پروژه هم معدن است و با توجه به قيد اين مطلب كه مرتبه كاري بنده با تلاش شخصي تا 3 ماه آينده مشخص مي شود، و همچنين عدم اطلاعات كافي بنده در مورد درجات كاري و وظايف كاري كارشناس يك شركت سرمايه گذاري پروژه ،متقاضي راهنمايي شما در موارد : _درجات كاري _وظايف كاري _منايع اطلاعاتي مناسب _نرم افزارها و دوره هاي تخصصي مورد نياز با تشكر از شما _
سلام و خسته نباشيد بنده طي 1 ماه اخير در يك شركت سرمايه گذاري با عنوان كارشناس مشغول به كار شده ام، پروژه اين شركت در حال بارگذاري بوده و هنوز به مرحله اجرا نرسيده و موضوع پروژه هم معدن است و با توجه به قيد اين مطلب كه مرتبه كاري بنده با تلاش شخصي تا 3 ماه آينده مشخص مي شود، و همچنين عدم اطلاعات كافي بنده در مورد درجات كاري و وظايف كاري كارشناس يك شركت سرمايه گذاري پروژه ،متقاضي راهنمايي شما در موارد : _درجات كاري _وظايف كاري _منايع اطلاعاتي مناسب _نرم افزارها و دوره هاي تخصصي مورد نياز با تشكر از شما _
تاريخ ثبت: 08/02/1394        آخرين مشاهده: 17/02/1394        تعداد مشاهده: 1

مشاوره/ باسلام خداقوت -لطفا در مورد اظهارنامه انحلال و قوانين مربوط به آن توضيح دهيد
تاريخ ثبت: 31/01/1394        آخرين مشاهده: 31/01/1394        تعداد مشاهده: 0

مشاوره/ با سلام درتاريخ 93/12/27 من يك ماشين خريدم كه فروشنده گفتن فقط يك گلگير رنگ دارد ولي درتاريخ 93/12/28 ماشين را كارشناسي رنگ بردم و كارشناس گفتن خودرو تصادفي بوده است و سقف و كاپت و گلگير همه تعويض شده است و خواستم ماشين برگردان ولي فروشنده ماشين پس نگرفتن الان از نظر قانوني چكار مي توانم بكنم باتشكر
با سلام درتاريخ 93/12/27 من يك ماشين خريدم كه فروشنده گفتن فقط يك گلگير رنگ دارد ولي درتاريخ 93/12/28 ماشين را كارشناسي رنگ بردم و كارشناس گفتن خودرو تصادفي بوده است و سقف و كاپت و گلگير همه تعويض شده است و خواستم ماشين برگردان ولي فروشنده ماشين پس نگرفتن الان از نظر قانوني چكار مي توانم بكنم باتشكر
تاريخ ثبت: 23/01/1394        آخرين مشاهده: 24/01/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ با عرض سلام و ادب خدمت جنابعالي بنده در سال 1388 با مدرك ليسانس و شركت در آزمون استخدامي وبا استفاده از سهميه بومي به استخدام پيماني يكي از ادارات دولتي شهرستان هاي استان لرستان درآمدم و محل خدمت اينجانب در 70 كيلومتري خرم آباد ( كه در آگهي استخدامي قيد شده بود و بنده بومي آنجا هستم) تعيين شده است ولي در حال حاضر بنده ساكن خرم آباد هستم و از بنده تعهد محضري با قيد جمله " حداقل 10ساله" اخذ گرديد كه متعهد به خدمت در اين شهرستان باشم و در طول اين مدت حق هيچ گونه تقاضاي انتقالي به جاي ديگر را نداشته باشم. با توجه به اينكه كاربنده در اداره مذكور به صورت شيفتي و يك روز در ميان( ساعت شيفت كاري از 6 صبح تا 6 عصر به صورت ثابت ) مي باشد و فقط بنده و همكار ديگرم دراداره مشغول انجام شيفت مي باشيم و نيروي ديگري اعم از نگهبان و يا سرايدار نيز در ادره وجود ندارد. و با توجه به بعد مسافت و خطرات ناشي از جاده و نبود امكانات كافي براي سكونت در محل خدمت ، باعث بروز مشكلات عديده خانوادگي برايم شده است و بنده بارها در صدد استعفاء برآمدم ولي با فشار خانواده از اين كار منصرف شدم. و حتي به مسئولين استان مراجعه نمودم و خواستار حل مشكل شدم ولي آنها در جواب به بنده گفتند كه شما به اداره تعهد داده ايد و حتي با پايان يافتن مدت تعهد نيز معلوم نيست كه با انتقال شما موافقت بشود؟ 1- سقف تعهد خدمت چند سال است؟ 2- آيا راهكار قانوني وجود دارد كه پس از پايان مدت تعهد اينجانب بتوانم به مركز استان انتقال يابم. از شما خواهشمندم كه بنده را راهنمائي فرمائيد. با سپاس فراوان
با عرض سلام و ادب خدمت جنابعالي بنده در سال 1388 با مدرك ليسانس و شركت در آزمون استخدامي وبا استفاده از سهميه بومي به استخدام پيماني يكي از ادارات دولتي شهرستان هاي استان لرستان درآمدم و محل خدمت اينجانب در 70 كيلومتري خرم آباد ( كه در آگهي استخدامي قيد شده بود و بنده بومي آنجا هستم) تعيين شده است ولي در حال حاضر بنده ساكن خرم آباد هستم و از بنده تعهد محضري با قيد جمله " حداقل 10ساله" اخذ گرديد كه متعهد به خدمت در اين شهرستان باشم و در طول اين مدت حق هيچ گونه تقاضاي انتقالي به جاي ديگر را نداشته باشم. با توجه به اينكه كاربنده در اداره مذكور به صورت شيفتي و يك روز در ميان( ساعت شيفت كاري از 6 صبح تا 6 عصر به صورت ثابت ) مي باشد و فقط بنده و همكار ديگرم دراداره مشغول انجام شيفت مي باشيم و نيروي ديگري اعم از نگهبان و يا سرايدار نيز در ادره وجود ندارد. و با توجه به بعد مسافت و خطرات ناشي از جاده و نبود امكانات كافي براي سكونت در محل خدمت ، باعث بروز مشكلات عديده خانوادگي برايم شده است و بنده بارها در صدد استعفاء برآمدم ولي با فشار خانواده از اين كار منصرف شدم. و حتي به مسئولين استان مراجعه نمودم و خواستار حل مشكل شدم ولي آنها در جواب به بنده گفتند كه شما به اداره تعهد داده ايد و حتي با پايان يافتن مدت تعهد نيز معلوم نيست كه با انتقال شما موافقت بشود؟ 1- سقف تعهد خدمت چند سال است؟ 2- آيا راهكار قانوني وجود دارد كه پس از پايان مدت تعهد اينجانب بتوانم به مركز استان انتقال يابم. از شما خواهشمندم كه بنده را راهنمائي فرمائيد. با سپاس فراوان
تاريخ ثبت: 26/12/1393        آخرين مشاهده: 27/01/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ با سلام آيا پرداخت حق مرخصي استفاده نشده به كارگر مشمول ماليات مي شود؟
تاريخ ثبت: 15/12/1393        آخرين مشاهده: 11/03/1394        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ با سلام و احترام پرسشي داشتم : تحليل وضعيت صنعت پوشاك و چرم مشهد بر اساس ماتريس بوستون و GE ؟
تاريخ ثبت: 13/12/1393        آخرين مشاهده: 17/12/1393        تعداد مشاهده: 2

مشاوره/ سلام خسته نباشيد . سئوالم درخصوص چك تضمين تخليه است . ايا اين نوع چك جنبه اجرائي دارد وقابل مطالبه است ؟ ممنون مي شوم پاسخ بدهيد ضمنأ رويه مراجع راجع به اين نوع چك چيست ؟
سلام خسته نباشيد . سئوالم درخصوص چك تضمين تخليه است . ايا اين نوع چك جنبه اجرائي دارد وقابل مطالبه است ؟ ممنون مي شوم پاسخ بدهيد ضمنأ رويه مراجع راجع به اين نوع چك چيست ؟
تاريخ ثبت: 13/12/1393        آخرين مشاهده: 13/12/1393        تعداد مشاهده: 1

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد فرق بين نرخ اضافه كاري عادي و نرخ تعطيل كاري و نرخ جمعه كاري چيست با ذكر مثال كارگري 30 روز ماه سر كار حاضر شده روزي 9 ساعت با فرض اينكه 4 جمعه و 3 روز تعطيل تقويمي داشته باشيم و پايه حقوق ايشان 700 هزار تومان باشد 1- محاسبه مدت اضافه كار عادي و هزينه آن 2- محاسبه مدت تعطيل كاري و هزينه آن 3- محاسبه مدت جمعه كاري و هزينه آن
با سلام و خسته نباشيد فرق بين نرخ اضافه كاري عادي و نرخ تعطيل كاري و نرخ جمعه كاري چيست با ذكر مثال كارگري 30 روز ماه سر كار حاضر شده روزي 9 ساعت با فرض اينكه 4 جمعه و 3 روز تعطيل تقويمي داشته باشيم و پايه حقوق ايشان 700 هزار تومان باشد 1- محاسبه مدت اضافه كار عادي و هزينه آن 2- محاسبه مدت تعطيل كاري و هزينه آن 3- محاسبه مدت جمعه كاري و هزينه آن
تاريخ ثبت: 13/11/1393        آخرين مشاهده: 13/11/1393        تعداد مشاهده: 1

5571 رديف در 140 صفحه
   << بعدي  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1750 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني