نتايج فرم نظرسنجي جاري:   سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.

شركت نرم افزاري رايورز
            25 %25 %25 % 25.71 % (445)

شركت نرم افزاري الگوريتم پويا
            5 %5 %5 % 5.95 % (103)

شركت نرم افزاروسخت افزار ايران( نوسا)
            14 %14 %14 % 14.38 % (249)

شركت نرم افزاري رايان نظم
            2 %2 %2 % 2.83 % (49)

شركت نرم افزاري آرين سيستم
            5 %5 %5 % 5.72 % (99)

شركت نرم افزاري دستيار
            2 %2 %2 % 2.02 % (35)

شركت نرم افزاري فروردين
            3 %3 %3 % 3.52 % (61)

شركت نرم افزاري رايين
            2 %2 %2 % 2.77 % (48)

شركت نرم افزاري نماد ايران
            7 %7 %7 % 7.91 % (137)

شركت نرم افزاري شماران
            4 %4 %4 % 4.22 % (73)

ساير شركتها
            11 %11 %11 % 11.90 % (206)

شركت نرم افزاري پيوست
            13 %13 %13 % 13.06 % (226):مجموع آراء 1731
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ رأي دهيد | ديگر نظرسنجي ها ]


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني