نتايج فرم نظرسنجي جاري:   سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.

شركت نرم افزاري رايورز
            26 %26 %26 % 26.12 % (436)

شركت نرم افزاري الگوريتم پويا
            5 %5 %5 % 5.99 % (100)

شركت نرم افزاروسخت افزار ايران( نوسا)
            14 %14 %14 % 14.26 % (238)

شركت نرم افزاري رايان نظم
            2 %2 %2 % 2.82 % (47)

شركت نرم افزاري آرين سيستم
            5 %5 %5 % 5.57 % (93)

شركت نرم افزاري دستيار
            2 %2 %2 % 2.10 % (35)

شركت نرم افزاري فروردين
            3 %3 %3 % 3.42 % (57)

شركت نرم افزاري رايين
            2 %2 %2 % 2.82 % (47)

شركت نرم افزاري نماد ايران
            8 %8 %8 % 8.03 % (134)

شركت نرم افزاري شماران
            4 %4 %4 % 4.25 % (71)

ساير شركتها
            11 %11 %11 % 11.20 % (187)

شركت نرم افزاري پيوست
            13 %13 %13 % 13.42 % (224):مجموع آراء 1669
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ رأي دهيد | ديگر نظرسنجي ها ]


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني