نتايج فرم نظرسنجي جاري:   سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.

شركت نرم افزاري رايورز
            25 %25 %25 % 25.83 % (452)

شركت نرم افزاري الگوريتم پويا
            6 %6 %6 % 6.00 % (105)

شركت نرم افزاروسخت افزار ايران( نوسا)
            14 %14 %14 % 14.29 % (250)

شركت نرم افزاري رايان نظم
            2 %2 %2 % 2.86 % (50)

شركت نرم افزاري آرين سيستم
            5 %5 %5 % 5.71 % (100)

شركت نرم افزاري دستيار
            2 %2 %2 % 2.00 % (35)

شركت نرم افزاري فروردين
            3 %3 %3 % 3.49 % (61)

شركت نرم افزاري رايين
            2 %2 %2 % 2.74 % (48)

شركت نرم افزاري نماد ايران
            7 %7 %7 % 7.83 % (137)

شركت نرم افزاري شماران
            4 %4 %4 % 4.17 % (73)

ساير شركتها
            12 %12 %12 % 12.11 % (212)

شركت نرم افزاري پيوست
            12 %12 %12 % 12.97 % (227):مجموع آراء 1750
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ رأي دهيد | ديگر نظرسنجي ها ]


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني