نتايج فرم نظرسنجي جاري:   سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.

شركت نرم افزاري رايورز
            26 %26 %26 % 26.15 % (433)

شركت نرم افزاري الگوريتم پويا
            5 %5 %5 % 5.92 % (98)

شركت نرم افزاروسخت افزار ايران( نوسا)
            14 %14 %14 % 14.31 % (237)

شركت نرم افزاري رايان نظم
            2 %2 %2 % 2.78 % (46)

شركت نرم افزاري آرين سيستم
            5 %5 %5 % 5.62 % (93)

شركت نرم افزاري دستيار
            2 %2 %2 % 2.11 % (35)

شركت نرم افزاري فروردين
            3 %3 %3 % 3.44 % (57)

شركت نرم افزاري رايين
            2 %2 %2 % 2.84 % (47)

شركت نرم افزاري نماد ايران
            7 %7 %7 % 7.97 % (132)

شركت نرم افزاري شماران
            4 %4 %4 % 4.29 % (71)

ساير شركتها
            11 %11 %11 % 11.17 % (185)

شركت نرم افزاري پيوست
            13 %13 %13 % 13.41 % (222):مجموع آراء 1656
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ رأي دهيد | ديگر نظرسنجي ها ]


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني