نتايج فرم نظرسنجي جاري:   سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.

شركت نرم افزاري رايورز
            25 %25 %25 % 25.88 % (440)

شركت نرم افزاري الگوريتم پويا
            6 %6 %6 % 6.06 % (103)

شركت نرم افزاروسخت افزار ايران( نوسا)
            14 %14 %14 % 14.24 % (242)

شركت نرم افزاري رايان نظم
            2 %2 %2 % 2.82 % (48)

شركت نرم افزاري آرين سيستم
            5 %5 %5 % 5.59 % (95)

شركت نرم افزاري دستيار
            2 %2 %2 % 2.06 % (35)

شركت نرم افزاري فروردين
            3 %3 %3 % 3.53 % (60)

شركت نرم افزاري رايين
            2 %2 %2 % 2.82 % (48)

شركت نرم افزاري نماد ايران
            7 %7 %7 % 7.94 % (135)

شركت نرم افزاري شماران
            4 %4 %4 % 4.24 % (72)

ساير شركتها
            11 %11 %11 % 11.59 % (197)

شركت نرم افزاري پيوست
            13 %13 %13 % 13.24 % (225):مجموع آراء 1700
شما فقط مجاز به دادن يک راي در روز هستيد

[ رأي دهيد | ديگر نظرسنجي ها ]


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني